TRABZONA YAKIN İPEKYOLU GÜZERGAHLARINDA UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ HALK ÇALGILARI HAKKINDA

İnsanoğlu, yaşadığı coğrafyada içi boş kemik, kamış, deri, çalı bitkisi ve boynuz gibi bulabildiği birçok materyallerden kendi çalgısını üretmiş ve  yöresine uygun ezgileri icra etmiştir. İpekyolu güzergahında tespit edilen çalgılar,  nefesli, vurmalı, mızraplı ve yaylı gruplar halinde sıralanabilir. Bunlar içerisinden bazıları günümüze kadar ulaşmış bazısı da, ulaşamamıştır. Bu çalgıların birçoğu kimi zaman değişime uğrasada bugün ki birçok enstrumanın temelini teşkil etmiştir.  Söz konusu çalgıların tellerinin ve ses deliklerinin az oluşu onun gelişim aşamasında oluşundan veya döneminin müzik kültürünü yansıtmasından kaynaklanmaktadır. Biz bu çalgıların sayesinde döneminin, göç, eğlence, icra yöntemi ve ezgilerin makamı gibi birçok konuda bilgi sahibi olabiliyoruz.


Bugüne kadar Organoloji alanında yaptığım saha çalışma ile Anadoluda unutulmuş birçok çalgı hayat bulmuş ve Kültür ve Turizm Bakanlığına kazandırmıştır.

 

EMRAH KAYA
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çimon Yapım Sanatçısı
Müzik Öğretmeni

 

Destekleyen Kurumlar

Image: