Trabzon İpekyolu Müzesi

Modern Müzecilik anlayısında müzelerin degisik açılardan toplum için önem tasıdıkları görülmektedir.Her ulus geride bıraktıgı yasantısını yetisen yeni kusaga tanıtmak, milli benliklerini geçmisten aldıkları güçle sürdürebilecekleri için atalarının olusturdukları uygarlıkları tanımak ve tanıtmak arzusundadır. Bu açıdan modern müzecilikte müzeler, milli kültür açısından toplum için büyük önem tasımaktadırlar. Kültürümüzün sahiplenilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gibi, önemli bir misyon yüklenecegi için önderlere ihtiyacı vardır.


Ülkeler, sahip oldugu degerleri koruyup bu degerleri dünya insanlıgına sunabildigi ölçüde çekim merkezi haline gelir. Kültürlerin bekledigi büyük bulusmaya ev sahipligi yapan tarih-koruma bilinci, estetik kaygılar olusturan ve geçmis ile gelecek arasında köprü vazifesi gören müzeler, kentlerin tarihikültürel mirasını barındıran hazineleridir. Dünya ve dünya insanı, kendini tanımaya, dününü merak etmeye basladıkça, kültür turizmi son yıllarda ivme kazanmıstır.


1884 yılında kurulması ile öne çıkan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, bugün de adına yakısır bir sorumlulukla, Trabzon’un köklü tarihine ısık tutacak bir projeye adım atmayı amaçlamaktadır. Trabzon 4000 yıllık tarihi ile birçok uygarlıga ev sahipligi yapmıs ipek yolunun kadim sehirlerinden biri olmakla birlikte bölge için çok önemli ve kültürel degerlere sahip olan Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait 16. ve 18. yüzyıl döneminden kalan, büyük çogunlugu Kur’an-ı Kerim, Fıkıh Kitapları, Icazetname, Risaleler, gibi çesitli kaplardan olusan El Yazmaları, Hat Levhaları yanında Madeni Eserler, Gümüs ve Islemeli Hokka ve Divitlerden olusan, Trabzon ve çevresindeki tarihi eski eserler koleksiyonunu koruma altına almıstır.


Destekleyen Kurumlar

Image: